Kaj pa tebe muči? Sporoči nam!

Na naših sestankih veliko časa namenjamo razmisleku o aktualnih problematikah, ki tarejo občane in možnih izboljšavah zanje. Tiste, ki jih opazimo sami ali nam jih med pogovorom zaupajo soobčani, naši svetniki izpostavijo na sejah občinskega sveta.

Zavedamo se, da posamezne dele naše občine najbolje poznajo ljudje, ki tam živijo, zato želimo izkoristiti vsako priložnost za pogovor z njimi. Ker pa se z vsemi ne moremo pogovoriti osebno, smo pred kratkim pripravili spletni obrazec, preko katerega lahko vsak poda svojo pobudo.

Obrazec je dostopen na , najdeš pa ga tudi na naših družbenih omrežjih.

Imaš predlog, ki bi izboljšal življenje marsikaterega občana, pa ne veš, komu ga predstaviti? Imaš v vaši krajevni skupnosti problem, ki je že dolgo nerešen? Ne veš, na katero podporno službo se obrniti za rešitev težave? Se ti je porodila ideja, ki nam jo želiš podeliti? Sporoči nam!

Tvoja mnenja in opažanja so nam zelo pomembna, saj bi radi dobili vpogled, kaj se ti zdi najbolj problematično in katerim področjem bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti. Vsako mnenje, idejo oziroma opozorilo na problem bomo pregledali in skušali rešiti.