Uncategorized

Za nami je druga seja občinskega sveta

Včeraj so se svetniki MMOL udeležili 2. seje Občinskega sveta Občine Laško, ki je tokrat potekala v Rimskih Toplicah.

• Med drugim so na seji sprejeli predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto 2019 z realizacijo Programa dela za leto 2018,
• potrdili odstop direktorice JZ STIK Laško – Janje Urankar Berčon ter imenovali Tino Belej za vršilko dolžnosti,
• se strinjali s predlaganimi člani delovnih teles Občinskega sveta, nadzornega odbora Občine Laško, člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Celje.
• Naša svetnica Barbka Rode je bila potrjena kot član Sveta zavoda Glasbene šole Laško-Radeče.
• Pod točko vprašanja in pobude smo gospodu županu postavili tudi nekaj vprašanj na področju reševanja problematike Ceroza. Na naslednjih sejah pričakujemo odgovore ter sprotno obveščanje na sejah o tej temi.

Dali smo tudi ponovno pobudo za dopolnitev pravilnikov o financiranju redne dejavnosti in programov društev v občini Laško.
Danes pa so se naše tri svetnice udeležile seminarja v Velenju, na katerem so pridobile dodatna znanja o pristojnosti občinskega sveta.

Barbara Jančič