Barbara Knez

Izobrazba

Univerzitetni diplomirani inženir prometa, diplomirani inženir gradbeništva.

Poklic / zaposlitev

Asistentka (na fakulteti).

Prosti čas

Pevka v zborovski zasedbi, rada imam gibanje v naravi in jogo.

Za kaj se zavzemam?

Na mladih svet stoji! Potrebujemo priložnost, da se aktivno vključimo s svojimi idejami in s svežo energijo. Naša prednost je tudi ta, da smo neobremenjeni s preteklo politično sliko. Želimo si soodločanja na vseh področjih, ki nas zadevajo. Naš cilj je izboljšati kakovost bivanja in zanamcem zapustiti čisto, zdravo in urejeno okolje. Prostora za izboljšave je dovolj. Ker mi ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. Skupaj z vašim glasom in z vašim sodelovanjem za pozitivne premike!