Bojan Šipek

Izobrazba

Diplomant upravnih ved in magister managementa.

Poklic / zaposlitev

Pomočnik komandirja.

Prosti čas

Predsednik Športnega društva Rečica, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in društva v občini Laško, član sveta Zdravstvenega doma Laško.

Za kaj se zavzemam?

Kot kandidat liste MMOL se bom še posebej zavzemal za bolj strateško usmerjen pristop k reševanju interesov in problemov naše občine. Še posebej nameravam biti aktiven pri reševanju stanovanjskega problema, spodbujanju lokalnega gospodarstva, prispevati k dinamiki razvoja turizma, stremeti k izgradnji še enega velikega nogometnega igrišča, dokončno rešiti poplavni problem ter skrbeti za enakomerno in ciljno reševanje interesov v vseh lokalnih skupnostih občine Laško.

Če bi imel čarobno paličico, bi v občini Laško …

zgradil najlepši stadion za veliki nogomet na svetu, ki bi bil namenjen otrokom.