Danijela Bevk Knez

Izobrazba

Univerzitetna diplomirana pravnica.

Poklic / zaposlitev

Vodja sektorja v državni upravi, ki pokriva področje upravljanja z vodami.

Prosti čas

Prosti čas rada preživljam z družino in prijatelji.

Za kaj se zavzemam?

Ključ do motiviranja mladih, da ostanejo v Laškem, in privabljanja novih vlagateljev je krepitev in spodbujanje vseh vrst turizma in podjetništva, pomemben pa se mi zdi tudi razvoj kmetijstva. V ta namen se bom zavzemala za vzpostavitev mehanizmov, ki bodo povečali uspešnost črpanja evropskih sredstev, učinkovito upravljanje premoženja občine in odpravo administrativnih ovir. Veliko pozornosti bom namenila tudi večanju možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa vseh generacij.

Če bi imela čarobno paličico, bi v občini Laško …

že včeraj izvedla vse ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti našega mesta.