David Guček

Izobrazba

Gimnazijski maturant.

Poklic / zaposlitev

Operater v proizvodnji.

Za kaj se zavzemam?

Zdi se mi pomembno, da imamo mladi vidnejšo vlogo pri oblikovanju skupne, boljše prihodnosti. Zato sem se tudi odločil za kandidaturo na listi MMOL, ki je že v preteklih letih delovala odlično in realizirala marsikatero idejo, v prihodnosti pa verjamem, da bo takšnih idej še več. Menim, da smo mladi tisti, ki imamo še posebej v svojem lokalnem okolju zmožnost hitrega zaznavanja problemov ter na drugi strani tudi hitro rešitev. V lokalni skupnosti Zidani Most želim realizirati željo po zagotovitvi prostorov za druženje, povečati “zmogljivosti” športnega centra, se zavzemati za čimprejšnjo ureditev tako cestno-prometne kot tudi telekomunikacijske infrastrukture (optika), predvsem pa si želim, da bi čimveč mladih krajanov aktivno sodelovalo pri oblikovanju in realizaciji idej.