Enej Kirn

Poklic / zaposlitev

Samostojni podjetnik.

Prosti čas

V prostem času se redno ukvarjam s športom in glasbo, zlasti v okviru Laške pihalne godbe in Bobnarske skupine.

Za kaj se zavzemam?

Zavzemal se bom, da bo občina Laško postala okolje s karseda najboljšimi pogoji bivanja in dela, kjer bodo domačini želeli ostati in kamor se bodo ostali želeli preseliti. Poudarek bom namenil reševanju stanovanjske problematike tako mladih kot starejših, ter izboljšanju pogojev za podjetništvo, obrt in turizem. Predvsem pa bom poskrbel, da bosta povezovanje in sodelovanje, ki vodita do boljših rezultatov, tako na zasebnem kot poklicnem področju, vodilo pri delu vseh deležnikov v občini.

Največja črna pika v občini Laško, ki si jo želim urediti … 

Pomanjkanje stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine ter pomanjkanje ustrezne komunikacije tako znotraj občinske uprave kot občinske uprave navzven.

Če bi imel/a čarovno paličico, bi v občini Laško

občanom vrnil optimizem in občutek, da lahko naša občina doseže velike stvari.