Eva Goriup

Izobrazba

Magistrica prava.

Prosti čas

Članica upravnega odbora društva Študentski, mladinski in otroški center Laško (ŠMOCL).

Za kaj se zavzemam?

Osredotočila bi se predvsem na prihodnost mladih in na boljše možnosti zaposlitve po končanem šolanju, saj se mi zdi, da bi z več zaposlitvenimi možnostmi tudi mlajši raje ostali v domačem mestu, kot pa odhajali drugam. S tem bi preprečili beg strokovnega kadra in hkrati pomagali razvijati potencial mladih.

Če bi imela čarobno paličico, bi v občini Laško …

olajšala mladim vstop na trg dela.