Marko Šantej

Izobrazba

Magister farmacije.

Poklic / zaposlitev

Farmacevt, vodja proizvodnega obrata v farmacevtskem podjetju.

Prosti čas

Sem član Občinskega sveta Laško. Aktivno delujem na kulturnem in družbeno-političnem področju. Sodeloval sem tudi v študentskem organiziranju in se ukvarjal tako s socialno kot s problematiko mladih.

Za kaj se zavzemam?

Zavzemam se za medgeneracijsko sodelovanje. Moj cilj je združiti mlajše s svojo zagnanostjo in energijo ter starejše s svojimi izkušnjami ter strokovnim znanjem. S sodelovanjem smo na vseh področjih močnejši. Le s skupnimi močmi lahko dosežemo razvoj na vseh področjih. Občina mora nastopati kot povezovalni člen, ki drži skupaj tako ljudi kot gospodarske subjekte, ki tu živimo. Večje zaposlitvene možnosti, boljši pogoji za mlade in razvoj turizma na podeželju so tri osnovne točke v prihodnje.

Če bi imel čarobno paličico, bi v občini Laško …

poskrbel, da bi bila občina Laško bivanjsko privlačnejša za vse generacije.