Županski kandidat liste Mlada moč občine Laško

MARKO ŠANTEJ

Dejanja štejejo.

Marko je zaveden in ponosen Laščan. Po izobrazbi je magister farmacije, trenutno zaposlen v največjem slovenskem farmacevtskem podjetju v Novem mestu, kjer vodi proizvodni obrat s 380 zaposlenimi.

Že več kot 20 let je aktiven na kulturnem in družbeno-političnem področju. Je član Odbora za družbene dejavnosti Občine Laško, član sveta zavoda Celjskih lekarn in Zdravstvenega doma Laško. V preteklem mandatu (2014-2018) je bil občinski svetnik in član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Marko je z delovanjem na družbeno-političnem področju pričel takoj po vstopu v študentska leta. V Laškem akademskem klubu je bil vsa leta aktivni član društva. Bil je predstavnik v svetu ŠOLS, opravljal je tudi funkciji predsednika oz. podpredsednika. Že deveto leto je član liste Mlada moč občine Laško, kjer je nabiral izkušnje na političnem parketu občine Laško. V mandatu 2014-2018 je bil nosilec liste, leta 2018 pa predlagatelj liste, ko smo se prvič predstavili z lastnim županskim kandidatom in na volitvah dosegli odličen rezultat.

Več kot 20 let je aktiven na kulturnem področju, in sicer kot član in aktualni predsednik Kulturnega društva Laška pihalna godba. Na kulturnem področju se aktivno vključuje v projekte Zveze Možnar. Je član Turističnega društva Laško, kjer pomaga in sodeluje pri večjih dogodkih, kot so čistilne in olepševalne akcije, »Laško med obema vojnama«, »Guštfest Laško« in drugi. Že več kot 10 let tako ali drugače pomaga pri organizaciji festivala Pivo in cvetje. Včasih le z nasveti in organizacijsko pomočjo, pogosto pa poprime tudi za metlo, kladivo ali katero drugo orodje.

Markove prednosti:

MOTIVACIJA

 
Marko se zaveda velike odgovornosti, ki jo s seboj prinaša županska funkcija, hkrati pa se je pripravljen soočiti z novimi izzivi. Prisega na kakovost izvedenih projektov. Verjame, da bo s strokovnim znanjem, motiviranostjo in trdim delom Občino Laško vodil tako pri strateških in razvojnih vprašanjih kot tudi pri tekočih projektih.

OSEBNOST

 
Marko sledi temeljnim načelom: odgovornost, povezanost in medsebojno sodelovanje. Prisluhniti zna vsem, tako mlajšim kot starejšim generacijam. Vedno išče najboljše rešitve in kompromise za vse. V stresnih situacijah ohrani mirno glavo in sprejema tehtne ter preudarne odločitve.

IZKUŠNJE

 
Marko je izkušen vodja: trenutno pa je zaposlen v največjem slovenskem farmacevtskem podjetju v Novem mestu, kjer vodi proizvodni obrat s 380 zaposlenimi. Poleg tega je že več kot 20 let  aktiven na kulturnem in družbeno-političnem področju. Je član Odbora za družbene dejavnosti Občine Laško, član sveta zavoda Celjskih lekarn in Zdravstvenega doma Laško.

EKIPA

 
Za Markom stoji močna in nepogrešljiva ekipa članov MMOL. Ti ga podpirajo in s svojim strokovnim znanjem sodelujejo pri vseh ključnih vprašanjih. Marko je ponosen, da ga pri njegovi kandidaturi podpira družina, na čelu z ženo Andrejo.