Primož Ulaga

Izobrazba

Diplomirani inženir strojništva.

Poklic / zaposlitev

Študent (magisterij).

Prosti čas

V prostem času sem aktiven pri Laški pihalni godbi, kjer opravljam funkcijo gospodarja. Včasih sem sodeloval še pri Kulturno umetniškem društvu Lipa Rečica in pevskem zboru. Doma rad izdelujem razne lesene izdelke.

Za kaj se zavzemam?

Zavzemal se bom za boljše pogoje kmetov v občini Laško.

Če bi imel čarobno paličico, bi v občini Laško …

pričel z izgradnjo hitre ceste.