Rok Deželak

Izobrazba

Ekonomski tehnik.

Poklic / zaposlitev

Fotograf, podjetnik.

Prosti čas

Dolgoletni član društva fotografov Svit, kjer tudi brezplačno izobražujemo širšo javnost, član Športnega društva Rečica.

Za kaj se zavzemam?

Za napredek in razvoj, prometne in telekomunikacijske povezave, izboljšanje pogojev za gospodarstvo in turizem, za rešitev stanovanjske problematike.

Če bi imel čarobno paličico, bi v občini Laško …

bili odpravljeni vsi problemi.