Tjaša Kerin

Izobrazba

Diplomirana profesorica logopedinja in surdopedagoginja.

Poklic / zaposlitev

Logopedinja v zdravstvu.

Prosti čas

Že v času študija sem bila aktivna članica študentskega društva Laški akademski klub, kjer smo skrbeli za razne aktivnosti mladih, trenutno pa sem aktivistka na sejah logopedov iz različnih zdravstvenih domov, kjer se zavzemamo za izboljšave.

Za kaj se zavzemam?

Zavzemam se predvsem za kakovostno delo z otroki, ki potrebujejo dodatno specialno pomoč.

Če bi imela čarobno paličico, bi v občini Laško …

… zagotovila dovolj strokovnih delavcev za vse, ki potrebujejo dodatno specialno pomoč.