Županski kandidat Enej Kirn

ENEJ KIRN

Delo. Povezanost. Uspeh.

Enej Kirn je 33-letni ponosen Laščan, ki že od nekdaj zelo aktivno sodeluje v lokalnem okolju: zadnja štiri leta je podpredsednik Krajevne skupnosti Laško, od malih nog pa je tudi aktiven član različnih športnih, kulturnih in drugih društev v občini.

Enej zna prisluhniti ljudem in njihovim izkušnjam, kar mu v povezavi z izobrazbo ter znanjem in prakso na pravnem področju pomaga pri svetovanju občanom v okviru brezplačnega pravnega svetovanja.

V dosedanji poklicni karieri je opravljal vlogo vodje pripravnikov pri Višjem sodišču v Celju, bil je vodja kadrovsko-pravne službe v dveh podjetjih, trenutno pa je strokovni sodelavec za pravno področje pri Združenju Manager, vzporedno opravlja tudi poklic nepremičninskega posrednika.

5 najpomembnejših Enejevih prednosti:

MOTIVIRANOST

 

Izjemna navezanost na kraj, v katerem živi, Eneja odlikuje že od malih nog, zato je zelo motiviran za delo v dobro občine in vseh občanov.

OSEBNOST

 

Komunikativen in odgovoren, z zelo dobrim čutom za ljudi. Kot dolgoletni športnik se zna odlično prilagajati ekipi, a v ključnih trenutkih prevzeti pobudo in sprejeti odločitev.

IZKUŠNJE

 

Enej ima izkušnje z delom v gospodarstvu, pri pogajanjih ob sklepanju pravnih in nepremičninskih poslov ter (sodnih) poravnav, ima pa tudi bogate organizacijske izkušnje.

EKIPA

 

Še tako dober posameznik ne more storiti veliko brez ekipe. Eneja podpira več kot 100-članska širša ekipa vseh generacij, v prvi vrsti smo seveda člani Mlade moči občine Laško.

MLADOST

 

Enej jih šteje 33, kar so ravno leta, ko si je nabral že kar nekaj življenjskih izkušenj, hkrati pa ima dovolj mladostne svežine, da prične z opravljanjem županske funkcije.

“Uspešen župan je lahko predvsem oseba, ki je zelo povezana z okoljem, v katerem živi. Znati mora prepoznati probleme, s katerimi se srečuje občina in njeni občani ter najti način, kako jih rešiti, da bi lahko bilo življenje tako tistih, ki v občini bivajo stalno, kot tistih, ki se tam pojavljajo zgolj občasno, kar se da prijetno. Da bi lahko bil pri slednjem uspešen, mora znati prisluhniti ljudem, mora biti odprt za različne predloge in ideje, jih znati kritično oceniti ter sprejeti odločitve, ki so v danem trenutku najbolj ustrezne. Župan mora biti tudi dovolj samokritičen, da se o zadevah, o katerih nima dovolj (strokovnega) znanja in izkušenj, posvetuje z usposobljenimi osebami. Nadalje mora biti samoiniciativen in vztrajen, v razmerju do sogovornikov mora nastopati samozavestno in suvereno, saj je to pogosto edini način, da se lahko doseže zastavljene cilje. Župan pa mora biti tudi oseba, ki je sposoben (so)delovati v ekipi, znati mora motivirati ljudi in usmerjati njihovo delo, saj sta pozitivno vzdušje in delovno okolje eden glavnih pogojev za uspešno delo občinske uprave.“

default_fb
default_instagram
default_ln

Podpirajo me:

“Socialni demokrati Laško podpiramo Eneja Kirna za župana Občine Laško!
Na prihajajoče volitve gremo Socialni demokrati z odlično listo kandidatk in kandidatov za občinski svet in krajevne skupnosti v Občini Laško. Izkušnje kažejo, da nam občanke in občani lahko zaupate prihodnost lokalnega razvoja. Pri izvajanju naših politik bomo upoštevali zelo preprosto merilo: ali naši ukrepi prinašajo boljše življenje in gradijo lepšo, bolj povezano skupnost. Za ljudi. Zanje delamo. V Eneju Kirnu smo prepoznali partnerja, s katerim bomo v Občini Laško dosegli nov razvojni zagon. Temelj naših skupnih prizadevanj bodo dobre in dostopne javne storitve, izboljšanje pogojev za zaposlovanje, podpora podjetnosti in inovativnosti, napredna stanovanjska politika, še posebej za mlade družine, vzpodbude za aktivno skupnost, šport in kulturo. Prepričala nas je njegova navezanost na občino, ki jo imamo vsi radi. Njegova komunikativnost in čut za ljudi. Po eni strani mladostna svežina, po drugi strani zavezanost k medgeneracijskemu sodelovanju ter odgovornost, da gradi odprto, inovativno in gospodarsko prodorno občino. V naslednjem mesecu bomo v krajevnih skupnostih, ki so srce naše občine, energijo velikega števila izjemnih ljudi prenesli v politična dejanja. Veseli nas, da ste na tej poti z nami. Za občino enakih možnosti!”

Socialni demokrati,

Lista Ljudje Ljudem podpiramo Eneja Kirna za župana Občine Laško. Ker mu je mar. Za našo občino in ljudi.

Združuje nas motiviranost za delo v dobro občanov, zavezanost k strokovnemu in odgovornemu ravnanju ter ustvarjanje priložnosti za vse prebivalce občine. Verjamemo, da je Enej tisti, ki je sposoben uspešno in s srcem voditi našo občino, jo narediti prijetnejšo za bivanje in jo postaviti ob bok najnaprednejšim v Sloveniji. Enej Kirn ima znanje in lastnosti, ki jih župan potrebuje, hkrati pa si je nabral že kar nekaj življenjskih izkušenj. Ima dovolj mladostne svežine, da prične z opravljanjem županske funkcije in je za to tudi izjemno motiviran, kar nam je pri njemu še posebej všeč. V Listi Ljudje Ljudem smo prepričani, da je Enej najprimernejši kandidat, s katerim lahko v prihajajočem mandatu dosežemo zastavljene cilje.”

Lista Ljudje Ljudem,

“Pirati smo po Sloveniji prepoznali peščico posameznikov, strank in list, ki kandidirajo na lokalnih volitvah in hkrati združujejo tako sposobnost kot integriteto, ki jo od ljudi na takih položajih zahtevamo. Takšne posameznike in skupine smo se odločili podpreti na letošnjih lokalnih volitvah. Mlada moč občine Laško (MMOL) je strankarsko neodvisna lista v občini Laško, pod okriljem katere deluje skupina aktivnih članov, ki se s svojo energijo, svežimi idejami in predlogi zavzema predvsem za interese mladih. Na prejšnjih volitvah so dosegli tri sedeže v občinskem svetu. Letos ciljajo na župana iz svojih vrst, Eneja Kirna. V preteklem mandatu so z vključevanjem v delovanje lokalne skupnosti predstavljali mlade pri sooblikovanju in ustvarjanju prihodnosti občine Laško. Trudijo se za razvoj občine na vseh področjih in za ustvarjanje prijetnega bivanjskega okolja za vse občane. Pirati smo se za podporo tej skupini mladih entuziastov odločili tudi zato, ker je njihova zgodba nastala organsko, gradili so jo skozi mesece in leta. Pokazalo se je, da za MMOL, podobno kot za Pirati, stoji pristna energija in volja za spremembe v prid ljudi. Pirati MMOL vidimo kot del napredne, sodobne, konstruktivne in predvsem mlade politične agende, ki je nujna tako za Laško kot za druge občine po državi. Zato imajo glas Piratov.

https://piratskastranka.si/izjave/podpora-lokalnim-kandidatom-mlada-moc-obcine-lasko”

»Kot starosta Laške pihalne godbe, kjer sem že več kot 66 let, zadnja leta vse bolj budno spremljam mlade moči pri laški godbi. Še posebej so opaženi mladi izobraženci, ki vidno pokažejo svoje vrednote. Eneja Kirna sem spoznal kar kmalu po prihodu k godbi, ko je pokazal svoje vrednote, kot so delavnost in odločnost. S svojo pozitivno energijo zna zelo dobro prisluhniti željam starih in mladih. Skuša jih usmerjati, da bi s svojim delom dvignili srečo sedaj, tukaj in v prihodnje. Skupina ga zelo dobro sprejema kot prijetnega pozitivca. V glasbi je tako, ali imaš posluh, ali ga pa nimaš. Enako vidim pri vodenju, ali imaš smisel za vodenje, ali ga pa nimaš. Eneja Kirna podpiram kot kandidata za župana, da bo spoštljivo zastopal občane in celotno občino. S svojo mladostjo, s svojo eleganco in s svojo bistroumnostjo.«

»Eneja poznam že zelo dolgo, ubistvu od vrtca. V osnovni šoli sva bila sosošolca, nato pa celo srednjo šolo sošolca. Opisal bi ga kot zelo prijetnega fanta, zelo prijetno osebo. Vedno je poln energije, pripravljen pomagati. Dejaven na več področjih. Skratka, res zelo pozitivna oseba.«

»Je izredno discipliniran in delaven, sicer mu ne bi uspelo izvesti vsega tega, kar si je v življenju zadal do sedaj.«

»Enej je mlad, sposoben, pameten fant. V okolju, v katerem se giblje, mislim, da je pravšnji kandidat za jesenski izziv, ki se mu reče lokalne volitve.«